DINHABA

Capitale de BÍla, roi d'…dom (Ge 36:32,1Ch 1:43); identificationdouteuse.